Ur vinkällaren

Här skriver jag om äldre årgångar av intressanta viner för att uppdatera dig om hur de uppför sig idag. Som vanligt använder jag mig av 100-poängsskalan, men för äldre viners mognadsgrad och karaktär idag är det alltid avgörande hur de har lagrats, därför ska man se poängen som en fingervisning snarare än något helt tillförlitligt för samtliga flaskor.

2001 Midnight Oil från Sine Qua Non

Sine Qua Non är en av världens mest intressanta vinfirmor. År efter år sedan första men väldigt småskaliga årgången 1994...

2010 Calvario från Finca Allende

När Finca Allende grundades 1994 var ambitionen skyhög och Miguel Angel de Gregorio ville förändra bilden av riojavinerna – och...