Årgångar

Under den här rubriken kan du läsa om årgångar i de regioner och distrikt jag allra mest fokuserar på. Årgång för ett vin är synonymt med väder och andra förutsättningar under året från vinter till skörd. En årgång kan dock te sig olika i olika områden inom ett distrikt och för olika druvsorter om flera sorter odlas där. Kvaliteten är också avhängd av odlarens ambition och förmåga.
Se de omfattande texterna som hjälp för att förstå dina viner, men inte som ett absolut betyg på något enskilt vin.

Årgångarna i Rioja 2022–1990

Rioja är det mest kända distriktet på höglandsplatån i norra Spanien. Även om det är skillnader i klimat och topografi...

Årgångarna i Chablis 2022–2000

Chablis har alltid snarlika årgångsbeskrivningar som Champagne i norr och norra Bourgogne en bit söderut, men det finns specifika förutsättningar...

Årgångarna i Oregon 2022–2000

Eftersom Oregon är en ung region börjar årgångsrapporteringarna vid 2000, den tid då vinodlingen började blir mer utbredd och framför...

Årgångarna i Rioja 2019-1990

Rioja är det mest kända distriktet på höglandsplatån i norra Spanien. Även om det är skillnader i klimat och topografi...

Årgångarna i Bourgogne 2019-1990

Bourgogne är en stor region och i den här årgångsrapporteringen är de primärt Côte de Nuits och Côte de Beaune...