Viner

Här finner du artiklar om enstaka viner, nyheter om viner eller rapporter från provningar eller producentbesök – bland annat årgångspresentationer från olika vinproducenter. Jag använder mig av den klassiska 100-poängsskalan, men det är viktigt att se poängen som en vägledning snarare än som en exakt värdemätare.

9 x 2022 Corton-Charlemagne Grand Cru

Den årliga genomgången av ett stort antal Corton-Charlemagne Grand Cru är alltid lika intressant och en tydlig värdemätare på årgången...