Viner

Här finner du artiklar om enstaka viner, nyheter om viner eller rapporter från provningar eller producentbesök – bland annat årgångspresentationer från olika vinproducenter. Jag använder mig av den klassiska 100-poängsskalan, men det är viktigt att se poängen som en vägledning snarare än som en exakt värdemätare.

Två viner från japanska Grace Winery

Japan är den sjätte största vinimportören i världen och den näst viktigaste asiatiska vinmarknaden totalt sett. Japan är också en...

9 viner från Raúl Pérez

Att Spanien har en vinhistoria och en mångfald som hör till de mest intressanta i Europa har under större delen...

Blanc de Noirs från Exton Park

England har tagit stora kliv framåt med sina mousserande viner. Det som för tio år sedan sågs som en nästan...