Viner

Här finner du artiklar om enstaka viner, nyheter om viner eller rapporter från provningar eller producentbesök – bland annat årgångspresentationer från olika vinproducenter. Jag använder mig av den klassiska 100-poängsskalan, men det är viktigt att se poängen som en vägledning snarare än som en exakt värdemätare.

15 x 2020 Echézeaux Grand Cru

Med dagens skenande priser på vinerna från Bourgogne kan det kännas allt med främmande att köpa grand crus, samtidigt vill...