Viner

Här finner du artiklar om enstaka viner, nyheter om viner eller rapporter från provningar eller producentbesök – bland annat årgångspresentationer från olika vinproducenter. Jag använder mig av den klassiska 100-poängsskalan, men det är viktigt att se poängen som en vägledning snarare än som en exakt värdemätare.

Tre viner från Flying Goat Cellars

Under 2000-talet har Pinot Noir haft ett stort segertåg i den kaliforniska vinindustrin. Från en areal på 4 450 hektar...