Viner

Här finner du artiklar om enstaka viner, nyheter om viner eller rapporter från provningar eller producentbesök – bland annat årgångspresentationer från olika vinproducenter. Jag använder mig av den klassiska 100-poängsskalan, men det är viktigt att se poängen som en vägledning snarare än som en exakt värdemätare.

2 x Septembre från Edouard Delauney

Att Bourgogne vilar på en lång historia är vida känt och egentligen alldeles för ofta påtalat. Det mest intressanta med...