Ur vinkällaren

Här skriver jag om äldre årgångar av intressanta viner för att uppdatera dig om hur de uppför sig idag. Som vanligt använder jag mig av 100-poängsskalan, men för äldre viners mognadsgrad och karaktär idag är det alltid avgörande hur de har lagrats, därför ska man se poängen som en fingervisning snarare än något helt tillförlitligt för samtliga flaskor.

2008 Pluribus från Bond

Det är något särskilt med vinerna från Bill Harlan och hans egendomar. Vinerna förenar alltid en stor kraft och ett...

2004 Montus från Château Montus

Ett vin behöver inte vara exklusivt eller dyrbart för att kunna lagras i minst tio år och därmed utveckla komplexitet....

1993 Château La Mission-Haut Brion

Man kan alltid fundera kring årgångens betydelse. Självklart påverkar betingelserna under växtsäsongen, men man får aldrig glömma bort att ambitionen...